Kurumsal Danışmanlık

Organizasyonların, kurumların veya şirketlerin psikolojinin alanına giren danışmanlık ihtiyaçları oldukça çeşitlidir. İletişim problemleri, delegasyon zorlukları, takım ruhunun oluşamaması, motivasyon, uyumlu ve verimli çalışma ortamının oluşturulmasını desteklemek, yenilikler ve gelişmeler için cesaretlendirmelerde bulunmak, yüksek turnover, kurum kültürünün olumsuzluğu, organizasyonel adalet, örgüt bağlılığı gibi birçok sorun psikolojik danışmanın içeriğini oluşturmaktadır.

Kurumsal Eğitim ve Çalışmalarımız

Uyum ve İletişim:

 • Çalışanların iletişim becerilerine destek olmak
 • Çalışanlar arasındaki iletişim sorunlarına yardımcı olmak
 • Çalışanlar arasında uyum için uygun ortamı hazırlamak
 • Bu amaçla çeşitli eğitim ve seminerler organize etmek
 • Dinamik grup çalışmaları ile etkili iletişimi desteklemek

Motivasyon:

 • Bireylerin iş yaşamı ve iş arkadaşları ile ilgili sorunlarına çözüm için danışmanlık desteği sunmak Huzurlu bir çalışma ortamını desteklemek
 • Yapılan iş ve etkinlikler için motivasyonu düşüren engelleri ortadan kaldırmak
 • Verimli bir iş için çalışanların şahsi problemlerinin çözümüne destek olmak

Kurumsal Dinamizm:

 • Çalışanları yenilikler konusunda teşvik etmek
 • Girişimde bulunmaları için cesaretlendirmek
 • Orijinal ve özgün olmaları konusunda desteklemek
 • Gelişen ve değişen kurum kültürlerini yakından tanımalarını teşvik etmek
 • Kaybolan değil yaşayan iş yaşamına adaptasyonu sağlamak

Kurum İçinde Stresin Ele Alınması:

 • İş yaşamında stresin önemi ve kurumiçi etkileri
 • Strese neden olan ve stresi arttıran faktörler
 • Örgüt içerisinde stres ile başa çıkma yolları ve buna yönelik uygulamalar

Performans Değerlendirmesi:

 • Kişilik Özelliklerinin Performansa Etkileri
 • Performans Değerlendirmede Yapılabilecek Hatalar

Hedef ve Zaman Yönetimi:

 • Zaman kullanım analizi
 • Zaman problemini tanımlama ve neden olan faktörleri belirleme
 • Zaman yönetimi programları hazırlama
 • Örgütsel düzeyde zaman yönetimi için teknikler
 • Hedeflerinin oluşturulması ve zaman yönetimi ile değerlendirilmesi

Liderlik:

 • Yönetici profillerinin analizi
 • Liderlik modelleri ve karşılaştırması
 • Liderlik ve iletişim