Bütünsel Öğrenme

İnsan olmayı tanımlayan Fiziksel, Zihinsel, Duygusal, Sosyal ve Ruhsal Varoluş Boyutlarının hepsini aynı anda öğrenme sürecine dahil eden öğrenme biçimidir.

  • Zihinsel Boyut: Düşünme, Gözlem, Algı becerilerini kullanır, geliştirir.
  • Duygusal Boyut: Hissettiklerini ifade eder, yorumlar, değiştirir.
  • Fiziksel Boyut: Hareket, Davranış, Eylemle öğrenir.
  • Sosyal Boyut: Paylaşır, model alır. İçinde yaşadığı çevre, kültür ve dünya ile uyumludur.
  • Ruhsal Boyut: Varoluşun spiritüel boyutunu deneyimler, içgörü ve farkındalık kazanır.

Öğrendiğimiz bilgiler bu boyutlarla ne kadar ilişkide ise o kadar kolay öğreniriz. Örneğin; oyun oynadığı sırada çocuk tüm boyutlarını kullanır.

Öğrenmenin tamamı beyin tarafından gerçekleştirilir, beden bilgiyi beyine taşımak için bir araç görevini görür. Hem beyin hem beden merkezi sinir sistemini kullanarak beraber çalışırlar ama bunu yaparken, dış dünyadan veriler almak için duyu organlarına ihtiyaç duyarlar.

Her bireyin Sağ – Sol Beyin Dominansları (baskınlığı) ve Dominant organları (göz, kulak, el, bacak) o kişinin “Öğrenme Profilini” yani beyninin herhangi bir veriyi nasıl işlemleyeceğini belirler.

Farklı “Öğrenme Profilleri” ise her bireyin öğrenme performansının neden değiştiğini açıklar. Beynin beden aracılığı ile dışarıdan gelen verileri işlemleme ve yorumlama biçiminin farklı olması eğitim yaşantısında veya herhangi bir öğrenme sürecinde öğrencinin, ailenin veya eğitimcinin yaşayacağı olası sorunları yaşatır.

  • Çocuğunuzun Öğrenme Profilini keşfedin, öğrenirken hangi beyin hemisferi, hangi organları baskın, bu profil öğrenmesini nasıl etkiliyor, en iyi nasıl öğreniyor? Öğrenme Profili beyin aktiviteleri ile nasıl geliştirilir?
  • Sağ ve sol beynin işlevleri dengeli çalışıyor mu, bu işlevleri nasıl geliştirir? 
  • Sağ ve sol beyni dengelemek ve bütünlemek için neler yapabilir, çocuğunuz için eğitim, spor, müzik, sanat gibi alanlarda hangi seçimleri yaparak performansını geliştirirsiniz?
  • Özgüvenini, arkadaşlık ilişkilerini, her konuda performansını ve beynini geliştiren en gelişmiş teknikler ve uygulamalar nelerdir, bu teknikleri oyunlarla nasıl öğrenir?

Bu konularda bir görüşme talep ettiğinizde yapacağımız değerlendirme görüşmesi 60-90 dk. sürer, çocuğunuza yapılan profil belirleme ve sağ, sol beyin bütünselliği testleri bu görüşmede yapılır ve sonuçları çözüm önerileri ile beraber sizinle paylaşılır.