Aile ve Çift Danışmanlığı; bireyi tek başına sorunlu olarak tanımlamak yerine aile içerisindeki sorununu tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarına yardımcı olmaktır.

Burada hedeflenen, tek bir bireyle değil bireyin tüm aile üyeleri ile birlikte seansların yürütülmesidir. Bazı durumlarda çekirdek aile üyeleri ile birlikte aileye etki eden geniş aile üyeleri de (örneğin; teyze, amca, anneanne,  dede, vb.) seanslara davet edilebilir.

Kısaca Çift ve Aile Danışmanlığı;  aile ortamında yaşanan sorunların uzlaştırılarak çözülmesi ve aile bireyleri arasında uzun ömürlü sağlıklı bir ilişki ortaya konması için yapılan profesyonel bir danışma hizmetidir.

Aile ve Çift Danışmanlığı Hizmetleri

 • Aile İçi İletişim
 • Aldatma – Aldatılma Sorunu
 • Boşanma Kararsızlığı
 • Boşanma Süreci ve Çocuk
 • Cinsel Danışmanlık
 • Çocuk ve Ergen Gelişimi
 • Eşler arası çatışma nedenleri ve çözümleri
 • Eşler Arasındaki İletişim Sorunları
 • Etkili Anne-Baba Eğitimi
 • Evlilik Öncesi Danışmanlık
 • Evlilikte Kişilik Çatışmaları
 • Güven Kaybı

Çift Danışmanlığı, çiftlerin kurdukları yakın ilişkiye ve birbirlerini daha iyi anlayabilmelerine odaklanır.

Her birey sosyal, kültürel ve aile yaşantılarından elde ettiği deneyimlerle birbirlerinden farklı davranış ve karakter özellikleri göstermektedir. Bu yüzden çift danışmanlığı, bireyin davranış ve benliğindeki sorunlar ilişkinin kendisine bizzat yansıyacağı için ilişki içeriğinden bağımsızlaşamaz.

İlişkilerde sorunların çözümünde çiftlerin birbirlerini daha iyi anlaması ve bu doğrultuda gösterdikleri esnekliğin rolü büyüktür. Çift Danışmanlığında Psikolog , ilişkiyi aynalayarak çiftin sorunlarını anlaması ve kendileri için sağlıklı kararlar verebilmelerini amaçlamaktadır. Danışmanlıkta daha çok iletişim sorunları, aile olma ve rolleri benimseme, eşlerin aileleriyle olan sorunları, zaman ayırma, çatışma, aldatma, güven sorunları, kıskançlık, cinsel sorunlar üzerinde durulur.